ยินดีต้อนรบ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม พระธาตุภูเพ็กงดงาม ภาคพื้นกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น


ประวัติสำนักงาน
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป


กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร


ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
พืชเศรษฐกิจ
ข้อมูพื้นที่ภัยธรรมชาติ


แผนหน่วยงานรายปี
แผนหน่วยงานรายเดือน
แผนบุคลรายปี
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำล

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร
สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม
สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์
สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดบาก
สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว
สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน
สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า
สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ
สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน
สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย

วิสาหกิจชุมชน
ทะเบียนเกษตรกร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาสาสมัครเกษตร
ห้องสมุดความรู้เกษตร
บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
บริการตรวขข้อมูลชุดดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
คลินิกพืช

แบบบฟอร์มต่างๆ

 

นายสุวิทย์ บุตรชัย เกษตรอำเภอพรรณานิคม มอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
 
 
นายธรรมนูญ บุญไกรสร
เกษตรจังหวัดสกลนคร
 
     
 
นายสุวิทย์ บุตรชัย
เกษตรอำเภอพรรณานิคม
 

แผนผังอำเภอพรรณานิคม

 
คำขัวญอำเภอพรรณานิคม
ธาตุภูเพ็กล้ำค่า ถิ่นผ้าย้อมคราม
วัดถ้ำขามร่มรื่น ภาคพื้นกสิกรรม
วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น
  
 

พิธีมอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 
 

นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอพรรณานิคม กล่าวเปิดมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ฝนทิ้งช่วง)
 
 
 

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ฝนทิ้งช่วง) ปี 2555
ช่วงการเกิดภัย 12 สิงหาคม - 17 มกราคม 2555
มอบในวันที่ 14 ตุลาคม 2556
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 
 


รูปภาพกิจกรรมตรวจแปลงยางพารา

 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยะธรรม สินค้า และผลิตภัณฑ์ OPOT

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ผั้น
วัดป่าภูริทัตโต
วัดถ้ำขาม
พระธาตุภูเพ็ก
วัดคำประมง
แคนตาลูป
ฟักทองญี่ปุ่น
ข้าว
มันสำปะหลัง
ฟักทอง
ผ้าฝ้ายย้อมคราม
ผ้าไหม
ผ้าลายราชวัตร
กระเป๋าทำจากผ้าคราม
ผ้าครามคลุมไหล

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โทร.042779148